Sunte Hain Ke Mehshar Mein Naat Lyrics in 2023 in English, Hindi, and Urdu

Sunte Hain Ke Mehshar Mein Naat Lyrics

Sunte Hain Ke Mehshar Mein Naat Lyrics Sunte Hain Ke Mehshar Mein Naat Lyrics Sunte Hain Ki Mehshar Mein Sirf Unki Rasai HaiGar Unki Rasaaee Hai Lo Jab To Ban Aayi Hai Machla Hai Ki Rehmat Ne Ummeed Bandhai HaiKya Baat Teri Mujrim Kya Baat Banai Hai Sab Ne Safe Mehshar Mein Lalkaar Diya Hum … Read more